eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Дідур Катерина Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Е-пошта: