eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., проф. кафедри економічної теорії та економічних досліджень імені професора А.Т. Опрі, Полтавська державна аграрна академія

Е-пошта: