ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Дубчак Марина Олегівна

Статті автора:

студентка 2 курсу магістратури факультету менеджменту та маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (49600, м. Дніпро, вул. С. Єфремова, 25)