eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Дуброва Наталія Петрівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Е-пошта: