eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Дудник Олена Василівна

Статті автора:

ст. викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: