eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Духницький Богдан Володимирович

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр. відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: