ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Духницький Володимир Богданович

Статті автора:

доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та токсикології, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)