eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Фаріон Людмила Вікторівна

Статті автора:

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7)

Е-пошта: