eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Фесенко Оксана Олександрівна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., докторант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Одеса)

Е-пошта: