eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Фірсов Євгеній Олександрович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., Луганський національний аграрний університет

Е-пошта: