eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Фурдичко Орест Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, директор, Інститут агроекології і природокористування НААН

Е-пошта: