ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Фурдичко Орест Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, директор, Інститут агроекології і природокористування НААН

Е-пошта: