ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Фурса Анатолій Васильович

Статті автора:

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фіскальної політики і страхування, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

Е-пошта: