ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Галаган Тетяна Іванівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Е-пошта: