ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Гапшис Альбертас

Статті автора:

науковий співробітник,  зав. відділу, Литовський інститут аграрної економіки

Е-пошта: