eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Гаража Олена Петрівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Е-пошта: