eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Гайдуцький Павло Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, засл. діяч науки і техніки України, директор Інституту стратегічних оцінок (Київ)

Е-пошта: