eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Герасимчук Наталія Андріївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Е-пошта: