eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Гірняк Катерина Михайлівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри публічного управління та адміністрування, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Е-пошта: