ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Голян Василь Анатолійович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., пров. наук. співр., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (Київ)

Е-пошта: