ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Горьовий Василь Павлович

Статті автора:

д-р екон. наук, зав. кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Е-пошта: