eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Грабчук Інна Францівна

Статті автора:

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, Старий бульвар, 7)
Е-пошта: