ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Грабчук Інна Францівна

Статті автора:

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, Старий бульвар, 7)
Е-пошта: