eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Губені Юрій Едвардович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет

Е-пошта: