ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Гуцаленко Любов Василівна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11)
Е-пошта: