eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Гументик Михайло Ярославович

Статті автора:

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технології вирощування і переробляння біоенергетичних культур на біопаливо, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (м. Київ, вул. Клінічна, 25)
Е-пошта: