eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Гусейнгулієв Наіль Юсиф оглу

Статті автора:

дисертант, Азербайджанський науково-дослідний інститут економіки і організації сільського господарства (Баку)

Е-пошта: