ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Хорунжий Микола Йосипович

Статті автора:

канд. екон. наук, проф., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: