eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Хорунжий Микола Йосипович

Статті автора:

канд. екон. наук, проф., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: