ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Худолій Любов Михайлівна

Статті автора:

д-р екон. наук, зав. кафедри оподаткування і страхування, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ вул. Героїв Оборони, 15)

Е-пошта: