eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Хвесик Михайло Артемович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (Київ)

Е-пошта: