eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Івашків Ірина Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГКР НААН (Івано-Франківськ)

Е-пошта: