ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Калина Тетяна Євгеніївна

Статті автора:

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри землеустрою та кадастру, Одеська державна академія будівництва та архітектури (м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4)
Е-пошта: