ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Камінський Віктор Францевич

Статті автора:

д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Е-пошта: