eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Колотуха Сергій Миколайович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва