eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Костирко Ігор Григорович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри, Львівський національний аграрний університет

Е-пошта: