eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Коткова Наталія Сергіївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., Інститут продовольчих ресурсів НААН (Київ)

Е-пошта: