ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Ковач Вікторія Іванівна

Статті автора:

здобувач , ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: