ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Коваль Людмила Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., в.о. ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інcтитуту

Е-пошта: