eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Ковальчук Олександр Дмитрович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

Е-пошта: