ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Ковальчук Тетяна Миколаївна

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Е-пошта: