ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Козак Ольга Анатоліївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)
Е-пошта: