eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Кропивко Максим Михайлович

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., докторант, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ)

Е-пошта: