eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Кропивко Михайло Федорович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

Е-пошта: