ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Кропивко Михайло Федорович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10).
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3287-7555

Е-пошта: