eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Ксьонжик Ірина Володимирівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., докторант, Миколаївський національний аграрний університет

Е-пошта: