ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Ксьонжик Ірина Володимирівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., докторант, Миколаївський національний аграрний університет

Е-пошта: