ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Кубатко Олександр Васильович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, доцент кафедри економіки, підприємництва і бізнес-адміністрування, Сумський державний університет (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)
Е-пошта: