ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Купінець Лариса Євгенівна

Статті автора:

д-р екон. наук, ст. наук. співр., зав. відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Одеса)

Е-пошта: