eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Купінець Лариса Євгенівна

Статті автора:

д-р екон. наук, ст. наук. співр., зав. відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Одеса)

Е-пошта: