eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Купінець Лариса Євгенівна

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. відділу економіко-екологічних проб-лем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України