ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Кузін Наталія Василівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет

Е-пошта: