ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Киризюк Сергій Вікторович

Статті автора:

ккандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26). ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-7955-1272
Е-пошта: