eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Ларіна Ярослава Степанівна

Статті автора:

д-р екон. наук, зав. кафедри маркетингу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е-пошта: