eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Ларіна Ярослава Степанівна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11)

Е-пошта: