eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Лазутіна Людмила Олександрівна

Статті автора:

мол. наук. співр. відділу податково-бюджетної політики, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: