eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Левковська Людмила Володимирівна

Статті автора:

д-р екон. наук, ст. наук. співр., зав. відділу економічних проблем водокористування, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Е-пошта: